Editorjal

Inwaqqfu l-kultura tal-mewt

Ilkoll inħsadna b’mewta traġika oħra li seħħet riċentament meta tfajla Torka ttajret...

Read More »

Ilħna u Fehmiet

My ideal Church: Reflections of an older historical theologian

I’m often asked to describe my ideal Church.There are several qualities I would like to find in a Church that is a healthy Christian community:

Read More »

Naf inħobb?

Fil-bidu ta’ kull sena ħafna minna nagħmlu xi riżoluzzjoni.  Min jgħid li se jnaqqas mill-ikel, li se jibda jagħmel l-eżerċizzju fiżiku, jew li se jaqta’ t-tipjip. Insomma riżoluzzjonijiet ta’ kull tip. Iżda fil-fehma tiegħi, għal min hu nisrani r-riżoluzzjonijiet tagħna jridu jkunu marbutin ma’ riflessjoni dwar kemm qed inkunu ta’ eżempju għal ħaddieħor.  F’dinja...

Read More »

Għix issa għax darba tgħix

Ilni kważi dawn l-aħħar tlett snin naħdem fiċ-Ċentru tal-Onkoloġija bħala Kappillan. Biss, fil-każ tiegħi, jien ukoll pazjent bħal pazjenti li nżur ta’ kuljum. Mhux l-ewwel darba li kien hemm min għamilli l-mistoqsija: Patri, għalik x’inhu l-valur tal-ħajja? Aktar mal-Mulej jagħtini l-grazzja naħdem u ngħix bil-kundizzjoni immatoloġika tiegħi li għandi fil-mudullun aktar inħossu li qed...

Read More »

Jum fil-ħajja

Dun Danjel Cardona

Għex Raħal Ġdid sa meta kellu tmintax-il sena. Daħal is-Seminarju biex jistudja għal saċerdot. Ġej minn familja li kienu sitt...

Read More »

Kotba

LUSSU KOMDU

A History of Loneliness  – John Boyne “It was a mistake to wear my clerical clothes to the first day...

Read More »

Ispirazzjoni

Twieldet stillborn u għadha ħajja

“Hi kif inhi, kull tarbija hija grazzja u barka kbira” Għandha l-kundizzjoni msejħa mild cerebral palsy. Tammetti li ma tafx...

Read More »

Kultura

Il-mara Maltija għadha ma laħqitx il-milja tagħha fil-festi tagħna.

Dr Mariella Mizzi hija l-President tat-12th May Band & Social Club ta’ Ħaż Żebbuġ, li barra l-banda jieħu ħsieb ukoll...

Read More »

Mixjiet

Il-fanal tal-Ġurdan

Nistgħu ngħidu li ftit huma dawk li jżuru lil Għawdex u ma jmorrux sas-Santwarju Ta’ Pinu. Dan il-post sabiħ u...

Read More »

Spiritwalità

IL-MIRAKLI TA’ VERU

‘X’miraklu! Il-pilota rnexxielu iniżżel l-ajruplan b’mod sigur’. ‘Veru miraklu li hija baqgħet ħajja wara ħabta bħal dik!’. ‘Tassew miraklu li...

Read More »

Familja

knisja/mt/ritratti

IS-SEHEM TAL-ĠENITURI FIT-TĦEJJIJA GĦALL-EWWEL TQARBINA

L-Ewwel Tqarbina hi okkażjoni speċjali għall-familji nsara. Tiltaqa’ ma’ ġenituri li jintroduċu lit-tfal bil-ferħ: “Se jagħmel il-Preċett” jew “Se tagħmel...

Read More »

Relazzjonijiet

Embracing suffering

I recently found a video on YouTube Chanel regarding how we humans often try to avoid unpleasant sensations, feelings, thoughts...

Read More »

Knisja f'Malta

Dun Frans – is-saċerdot li għex ħajtu għall-Vanġelu

Monsinjur Dun Frans Schembri, anke jekk kulħadd f’Birżebbuġa kien jafu bħala Dun Frans, miet fl-età ta’ 98 sena, ftit ġimgħat ‘il bogħod mid-99 sena. Baqa’ għaddej sal-aħħar. Għalkemm l-iktar saċerdot anzjan ta’ pajjiżna, baqa’ jaħsibha ta’ żagħżugħ sal-aħħar. L-aħħar snin ta’ ħajtu għaddihom fid-Dar tal-Kleru f’Birkirkara, iżda meta l-kappillan kien jistiednu għal xi attività...

Read More »

Familja mill-Pakistan f’Malta bie jgħixu l-fidi

“Ġejt Malta mhux biss biex naħdem imma biex inkun nista’ nipprattika l-fidi Kattolika mingħajr xkiel.” Hekk stqarr miegħi Kashif Bhatti meta ltqajna fid-dar tiegħu li jgħix fiha flimkien ma’ martu Naz u ibnu Moses, oħtu u r-raġel tagħha u ż-żewġt itfal tagħhom. Kashif ilu joqgħod u jaħdem Malta bħala infermier għal kważi seba’ snin....

Read More »

Jekk jien nisrani, x’qed nagħmel?

Qrajt b’interess l-artikli ta’ Mark Laurence Zammit u Maria Borg Pellicano, ippubblikati fil-ħarġa ta’ Novembru ta’ Il-Flimkien. It-tnejn iqajmu punti validissimi dwar l-importanza li l-Knisja tkun eqreb tan-nies u tagħmel aktar biex twassal lil Kristu lil dawk ukoll li ma jħossux li jappartjenu għall-Knisja. Iżda r-riflessjonijiet li tqanqlu fija kienu l-aktar relatati mat-tema tar-responsabbiltà....

Read More »

Akkumpanjamnet: buzzword jew realtà?

Matul is-snin fl-akkwati tal-Knisja jinħolqu kliem li kulħadd jibda jtenni l-ħin kollu donnu ma jeżisti xejn aktar.  Kellna l-kelma, “aġġornament”,  “evanġelizzazzjoni ġdida”, “encounter” u issa għandna il-kelma “sinodalità”  Imma naħseb li fix-xhur li ġejjin ser nisimgħu l-kelma “akkumpanjament” ittambar f’widnejna l-ħin kollu. Jekk biss tfittex Catholic spiritual accompaniment ssib 234 miljun hit. Kieku kellek...

Read More »

Esperjenza differenti għas-sajf li ġej…Lest għall-isfida?

Is-sajf li għadda jiena flimkien ma’ 8 żgħażagħ oħrajn għamilna mixja ta’ 200Km mill-Portugal sal-Katidral ta’ Santiago fi Spanja. Kull ġurnata, għal disat ijiem, konna nerħulha kmieni filgħodu, b’dak kollu li ġibna minn Malta wara dahrna u dejjem aktar navvanzaw lejn id-destinazzjoni tagħna. Kull filgħodu konna nibdew b’mument ta’ talb u riflessjoni. Wara li nkunu għamilna...

Read More »

The Romanian Orthodox Community in Malta

Visiting Valletta on Sunday morning one can encounter several liturgical services, both Catholic and of other Christian churches, and in different languages. Five years ago Fr George Alexandru Popescu, a married Rumanian Orthodox priest came to Malta for a holiday together with his wife and daughter. Two years later he came back and discovered...

Read More »

Want to contribute?

Scroll to Top
Send this to a friend