Editorjal

KUXJENZA NAZZJONALI

Aħna pajjiż uniku! M’għandniex Jum Nazzjonali. Minflok, għandna ħames festi nazzjonali! Għadu...

Read More »

Ħadd mhu għar-rimi

“God does not make rubbish”. Din kienet il-frażi l-aktar magħrufa tal-isqof Malti...

Read More »

Ilħna u Fehmiet

Il-gideb, il-gidba u l-ħtieġa għas-sewwa

Niftakar li waqt il-kampanja elettorali Amerikana tal-2016, kont staqsejt ħabib tiegħi Amerikan li nzerta kien f’Malta x’differenza jara bejn Hilary Clinton u Donald Trump. Kien pront weġibni li “Clinton hija giddieba filwaqt li Trump hu gidba! It-tnejn li huma inqabdu jigdbu, mhux darba u tnejn, imma Trump hu speċjalizzat fil-gideb, huwa l-esponent ewlieni ta’...

Read More »

IR-RELIĠJON GĦADHA IMPORTANTI?

Jgħid x’jgħid ħaddieħor, il-fidi dejjem kienet boxxla morali u etika għal bosta mexxejja tal-ġnus. F’dawn l-aħħar deċenji l-Papiet dejjem ikkonfrontaw u ggwidaw lid-dinja quddiem sensiela ta’ problemi globali. Il-fidi u l-ispirtwalità inġenerali jafu jġibu bidliet soċjali tant meħtieġa. L-imgħoddi u l-istorja riċenti jagħtuna ħames oqsma fejn ir-reliġjon u l-fidi kellhom impatt pożittiv qawwi u...

Read More »

L-edukazzjoni ta’ wliedna – mill-kliem għall-azzjoni

Bħal kull prodott tas-soċjetà tagħna, l-edukazzjoni hi spazju ta’ ħafna kontradizzjonijiet, kuntrasti u interessi li jaħbtu f’xulxin. Jien dejjem qist il-qasam edukattiv bħala spazju importanti fejn nistgħu naħdmu għal soċjetà iktar ġusta; proċess li idealment jagħti setgħa lill-vuċi ta’ min hu dgħajjef, lill-azzjoni demokratika, lid-differenzi ta’ bejnietna, lis-sens miftuħ ta’ komunità, lis-sens ta’ mħabba....

Read More »

Jum fil-ħajja

Fr Ronnie Zammit – Kappillan Santa Lucia

Fr Ronnie Zammit Fr Ronnie Zammit twieled Ħ’Attard fl-1982 u ġie ordnat saċerdot fl-2009. Serva fil-parroċċa ta’ Sant’Elena, Birkirkara u...

Read More »

Kotba

LUSSU KOMDU

A History of Loneliness  – John Boyne “It was a mistake to wear my clerical clothes to the first day...

Read More »

Ispirazzjoni

Is-sebgħa ta’ omm

Fl-għeluq il-25 sena  mill-mewt ta’ M. Teresa, 5 ta’ Settembru 1997 Le, mhux qed nitkellem dwar is-sebgħa ta’ ommi jferfer...

Read More »

Kultura

Il-mara Maltija għadha ma laħqitx il-milja tagħha fil-festi tagħna.

Dr Mariella Mizzi hija l-President tat-12th May Band & Social Club ta’ Ħaż Żebbuġ, li barra l-banda jieħu ħsieb ukoll...

Read More »

Mixjiet

Il-fanal tal-Ġurdan

Nistgħu ngħidu li ftit huma dawk li jżuru lil Għawdex u ma jmorrux sas-Santwarju Ta’ Pinu. Dan il-post sabiħ u...

Read More »

Spiritwalità

i believe

Read More »

Familja

Wara t-telqa tas-sajf, lura għar-rutina

Wara sajf b’dak kollu li jġib differenti miegħu għal ħafna familji, speċjalment bidliet fir-rutini tat-tfal, eċċ, issa jerġa’ jinbidel kollox....

Read More »

Relazzjonijiet

Blessings and encouraging our children

Children need cheer leaders! And who better to serve that purpose than a parent? Our children need to be told...

Read More »

Knisja f'Malta

The Romanian Orthodox Community in Malta

Visiting Valletta on Sunday morning one can encounter several liturgical services, both Catholic and of other Christian churches, and in different languages. Five years ago Fr George Alexandru Popescu, a married Rumanian Orthodox priest came to Malta for a holiday together with his wife and daughter. Two years later he came back and discovered...

Read More »

Problema bil-wisq aktar urġenti mis-Sinodu

Fil-fehma umli tiegħi, il-Knisja f’Malta u Għawdex tinsab fi kriżi katastrofika ta’ komunikazzjoni. Persważ li fil-Knisja bħalissa m’hemmx urġenza ikbar minn din. Il-Knisja mhux qed jirnexxilha tikkomunika l-Vanġelu mal-maġġoranza tan-nies għaliex m’hijiex qed titkellem bil-lingwaġġ tagħhom. Prova ċara twerżaq f’wiċċ il-Knisja huwa s-Sinodu innifsu. Ħadd ma jaf x’inhu s-Sinodu. Ħadd ma jaf x’jagħmel is-Sinodu....

Read More »

Is-Sinodu: x’Sinodu?

Il-Knisja kemm qed tisma’ lill-persuni tagħha u lis-soċjetà, u tagħraf il-bżonnijiet tan-nies? Għalija s-Sinodu jfisser komunjoni, fejn il-Knisja u dawk li jagħmlu parti minnha lkoll jimxu mixja li qed jiġu msejħa jagħmlu flimkien. Kif jispjega l-Papa Franġisku, dan hu proċess li fih tissaħħaħ l-għaqda, il-parteċipazzjoni u s-sens ta’ missjoni fil-Knisja. Nifhem u nemmen li...

Read More »

“Il-Knisja Maltija trid tkompli tibgħat aktar missjunarji”

Fr Stephen Magro – Missjunarju Malti f’Kuba Mhux anqas minn 11-il Isqof u madwar 60 qassis iwettqu l-ħidma saċerdotali tagħhom f’pajjiżi oħrajn, ħafna minnhom f’artijiet tat-tielet dinja. Dan minbarra madwar 30 saċerdot Għawdxi u numru ferm akbar ta’ reliġjużi, irġiel u nisa Maltin. Tista’ tgħid m’hawn l-ebda pajjiż li ma ssibx saċerdot, patri, soru...

Read More »

Tama ġdida lil eluf fl-Etjopja

Il-Jum Dinji Missjunarju Nhar il-Ħadd 23 t’Ottubru  l-Knisja Kattolika madwar id-dinja kollha se tiċċelebra l-Jum Dinji Missjunarju, u t-tema magħżula mill-Papa Franġisku hija: “Tkunu Xhieda Tiegħi” (Atti 1:18).   Dan il-Jum twaqqaf fl-1926 mill-Papa Piju XI bħala juma ta’ talb għall-missjonijiet. Aktar ‘il quddiem ix-xahar kollu ġie iddikjarat bħala x-Xahar Missjunarju.                            Din is-sena l-Kattoliċi qed...

Read More »

“Il-Knisja Maltija trid tkompli tibgħat aktar missjunarji”

FR STEPHEN MAGRO: MISSJUNARJU MALTI F’KUBA Mhux anqas minn 11-il Isqof u madwar 60 qassis iwettqu l-ħidma saċerdotali tagħhom f’pajjiżi oħrajn, ħafna minnhom f’artijiet tat-tielet dinja. Dan minbarra madwar 30 saċerdot Għawdxi u numru ferm akbar ta’ reliġjużi, irġiel u nisa Maltin. Tista’ tgħid m’hawn l-ebda pajjiż li ma ssibx saċerdot, patri, soru jew...

Read More »

Want to contribute?

Scroll to Top
Send this to a friend