Editorjal

Inwaqqfu l-kultura tal-mewt

Ilkoll inħsadna b’mewta traġika oħra li seħħet riċentament meta tfajla Torka ttajret...

Read More »

Ilħna u Fehmiet

Dalgħodu hemm mara li qed tbati

Quddiem il-misoġinija ma nistgħux nibqgħu siekta Dalgħodu hemm mara li se jkollha tmur s-Soup Kitchen għax spiċċat weħidha u flus għaliha u wlieda m’għandhiex; dalgħodu hemm mara li b’qalbha mtertqa qed tistenna appuntament l-isptar għall-operazzjoni li trid tagħmel; dalgħodu hemm mara li qed tibki t-tifel jew ir-raġel tagħha li miet fuq ix-xogħol snin ilu...

Read More »

My ideal Church: Reflections of an older historical theologian

I’m often asked to describe my ideal Church.There are several qualities I would like to find in a Church that is a healthy Christian community:

Read More »

Naf inħobb?

Fil-bidu ta’ kull sena ħafna minna nagħmlu xi riżoluzzjoni.  Min jgħid li se jnaqqas mill-ikel, li se jibda jagħmel l-eżerċizzju fiżiku, jew li se jaqta’ t-tipjip. Insomma riżoluzzjonijiet ta’ kull tip. Iżda fil-fehma tiegħi, għal min hu nisrani r-riżoluzzjonijiet tagħna jridu jkunu marbutin ma’ riflessjoni dwar kemm qed inkunu ta’ eżempju għal ħaddieħor.  F’dinja...

Read More »

Jum fil-ħajja

Dun Danjel Cardona

Għex Raħal Ġdid sa meta kellu tmintax-il sena. Daħal is-Seminarju biex jistudja għal saċerdot. Ġej minn familja li kienu sitt...

Read More »

Kotba

LUSSU KOMDU

A History of Loneliness  – John Boyne “It was a mistake to wear my clerical clothes to the first day...

Read More »

Ispirazzjoni

Atleta bis-Celebral Palsy jiġri l-Maratona ta’ Barċellona

Alex Roca għandu 31 sena u twieled u jgħix f’Barċellona. Il-passjoni tiegħu hija l-ġiri – sports li għal ħafna jidher...

Read More »

Kultura

Il-mara Maltija għadha ma laħqitx il-milja tagħha fil-festi tagħna.

Dr Mariella Mizzi hija l-President tat-12th May Band & Social Club ta’ Ħaż Żebbuġ, li barra l-banda jieħu ħsieb ukoll...

Read More »

Mixjiet

Il-fanal tal-Ġurdan

Nistgħu ngħidu li ftit huma dawk li jżuru lil Għawdex u ma jmorrux sas-Santwarju Ta’ Pinu. Dan il-post sabiħ u...

Read More »

Spiritwalità

Jista’ jseħħ Pentekoste ġdid f’ħajjitna?

Ma nafx kellikx l-esperjenza li tkun taf bniedem mill-viċin għal bosta snin, imbagħad jinqala’ xi ħaġa fejn tiskopri xi aspett...

Read More »

Familja

Mil-lapes taċ-ċkejknin

F’Novembru tal-2021 il-kittieb Ingliż E.O. Higgins poġġa fuq Twitter tpinġija magħmula minn ibnu bil-caption: “My son’s drawing of ‘safe’” (ara...

Read More »

Relazzjonijiet

Embracing suffering

I recently found a video on YouTube Chanel regarding how we humans often try to avoid unpleasant sensations, feelings, thoughts...

Read More »

Knisja f'Malta

Skont il-fehma tal-Papa

Meta nitkellem ma’ persuni “ordinarji” u nsaqsihom x’jaħsbu dwar il-kelma “sinodu” u x’jidhrilhom dwar il-fehma tal-Papa Franġsiku biex il-Knisja tkun waħda sinodali, ħafna drabi nibqa’ mingħajr tweġiba. Anzi, mhux l-ewwel darba li xi ħadd baqa’ ċċassat iħares lejja b’ħalqu miftuħ. “Din xi ħaġa li għandha x’taqsam mal-Kardinal Grech, hux hekk?” qalli wieħed. Oħra qaltli...

Read More »

Dun Frans – is-saċerdot li għex ħajtu għall-Vanġelu

Monsinjur Dun Frans Schembri, anke jekk kulħadd f’Birżebbuġa kien jafu bħala Dun Frans, miet fl-età ta’ 98 sena, ftit ġimgħat ‘il bogħod mid-99 sena. Baqa’ għaddej sal-aħħar. Għalkemm l-iktar saċerdot anzjan ta’ pajjiżna, baqa’ jaħsibha ta’ żagħżugħ sal-aħħar. L-aħħar snin ta’ ħajtu għaddihom fid-Dar tal-Kleru f’Birkirkara, iżda meta l-kappillan kien jistiednu għal xi attività...

Read More »

Familja mill-Pakistan f’Malta bie jgħixu l-fidi

“Ġejt Malta mhux biss biex naħdem imma biex inkun nista’ nipprattika l-fidi Kattolika mingħajr xkiel.” Hekk stqarr miegħi Kashif Bhatti meta ltqajna fid-dar tiegħu li jgħix fiha flimkien ma’ martu Naz u ibnu Moses, oħtu u r-raġel tagħha u ż-żewġt itfal tagħhom. Kashif ilu joqgħod u jaħdem Malta bħala infermier għal kważi seba’ snin....

Read More »

Jekk jien nisrani, x’qed nagħmel?

Qrajt b’interess l-artikli ta’ Mark Laurence Zammit u Maria Borg Pellicano, ippubblikati fil-ħarġa ta’ Novembru ta’ Il-Flimkien. It-tnejn iqajmu punti validissimi dwar l-importanza li l-Knisja tkun eqreb tan-nies u tagħmel aktar biex twassal lil Kristu lil dawk ukoll li ma jħossux li jappartjenu għall-Knisja. Iżda r-riflessjonijiet li tqanqlu fija kienu l-aktar relatati mat-tema tar-responsabbiltà....

Read More »

Akkumpanjamnet: buzzword jew realtà?

Matul is-snin fl-akkwati tal-Knisja jinħolqu kliem li kulħadd jibda jtenni l-ħin kollu donnu ma jeżisti xejn aktar.  Kellna l-kelma, “aġġornament”,  “evanġelizzazzjoni ġdida”, “encounter” u issa għandna il-kelma “sinodalità”  Imma naħseb li fix-xhur li ġejjin ser nisimgħu l-kelma “akkumpanjament” ittambar f’widnejna l-ħin kollu. Jekk biss tfittex Catholic spiritual accompaniment ssib 234 miljun hit. Kieku kellek...

Read More »

Esperjenza differenti għas-sajf li ġej…Lest għall-isfida?

Is-sajf li għadda jiena flimkien ma’ 8 żgħażagħ oħrajn għamilna mixja ta’ 200Km mill-Portugal sal-Katidral ta’ Santiago fi Spanja. Kull ġurnata, għal disat ijiem, konna nerħulha kmieni filgħodu, b’dak kollu li ġibna minn Malta wara dahrna u dejjem aktar navvanzaw lejn id-destinazzjoni tagħna. Kull filgħodu konna nibdew b’mument ta’ talb u riflessjoni. Wara li nkunu għamilna...

Read More »

Want to contribute?

Scroll to Top
Send this to a friend