Editorjal

X’valur qed nagħtu lill-ħajja?

Id-diskussjoni f’Malta dwar l-għożża tal-ħajja tal-bniedem qabel it-twelid twassalna nistaqsu “x’valur nagħtu...

Read More »

Il-festa tas-skiet

Il-Milied iġib l-istorbju.  Tiżjin. Ġiri għar-rigali.  Festi għat-tfal.  Ikliet tax-xogħol.  Ġbir għal...

Read More »

Ilħna u Fehmiet

My ideal Church: Reflections of an older historical theologian

I’m often asked to describe my ideal Church.There are several qualities I would like to find in a Church that is a healthy Christian community:

Read More »

Naf inħobb?

Fil-bidu ta’ kull sena ħafna minna nagħmlu xi riżoluzzjoni.  Min jgħid li se jnaqqas mill-ikel, li se jibda jagħmel l-eżerċizzju fiżiku, jew li se jaqta’ t-tipjip. Insomma riżoluzzjonijiet ta’ kull tip. Iżda fil-fehma tiegħi, għal min hu nisrani r-riżoluzzjonijiet tagħna jridu jkunu marbutin ma’ riflessjoni dwar kemm qed inkunu ta’ eżempju għal ħaddieħor.  F’dinja...

Read More »

Għix issa għax darba tgħix

Ilni kważi dawn l-aħħar tlett snin naħdem fiċ-Ċentru tal-Onkoloġija bħala Kappillan. Biss, fil-każ tiegħi, jien ukoll pazjent bħal pazjenti li nżur ta’ kuljum. Mhux l-ewwel darba li kien hemm min għamilli l-mistoqsija: Patri, għalik x’inhu l-valur tal-ħajja? Aktar mal-Mulej jagħtini l-grazzja naħdem u ngħix bil-kundizzjoni immatoloġika tiegħi li għandi fil-mudullun aktar inħossu li qed...

Read More »

Jum fil-ħajja

Dun David Cilia: minn Surmast tas-Seminarju għal Arċipriet ta’ San Pawl Nawfragu, il-Belt Valletta

Jien twelidt Ħal Qormi, ir-raba’ wild minn familja ta’ disatitfal. Li tkun familja kbira mhijiex faċli imma permezz tagħha titgħallem...

Read More »

Kotba

LUSSU KOMDU

A History of Loneliness  – John Boyne “It was a mistake to wear my clerical clothes to the first day...

Read More »

Ispirazzjoni

Reverend Colin Westmarland – a man of the people

“What a special person Colin was! I remember him wearing a broad-brimmed hat sitting behind his pony and xarretta which...

Read More »

Kultura

Il-mara Maltija għadha ma laħqitx il-milja tagħha fil-festi tagħna.

Dr Mariella Mizzi hija l-President tat-12th May Band & Social Club ta’ Ħaż Żebbuġ, li barra l-banda jieħu ħsieb ukoll...

Read More »

Mixjiet

Il-fanal tal-Ġurdan

Nistgħu ngħidu li ftit huma dawk li jżuru lil Għawdex u ma jmorrux sas-Santwarju Ta’ Pinu. Dan il-post sabiħ u...

Read More »

Spiritwalità

Tibżax toħlom dal-Milied!

Kull Milied, sena wara sena, dejjem tiġini ħasra mill-figura ta’ San Ġużepp, kif rappreżentata fil-prespji u x-xeni natalizji tagħna. L-arti...

Read More »

Familja

Wara t-telqa tas-sajf, lura għar-rutina

Wara sajf b’dak kollu li jġib differenti miegħu għal ħafna familji, speċjalment bidliet fir-rutini tat-tfal, eċċ, issa jerġa’ jinbidel kollox....

Read More »

Relazzjonijiet

Embracing suffering

I recently found a video on YouTube Chanel regarding how we humans often try to avoid unpleasant sensations, feelings, thoughts...

Read More »

Knisja f'Malta

Jekk jien nisrani, x’qed nagħmel?

Qrajt b’interess l-artikli ta’ Mark Laurence Zammit u Maria Borg Pellicano, ippubblikati fil-ħarġa ta’ Novembru ta’ Il-Flimkien. It-tnejn iqajmu punti validissimi dwar l-importanza li l-Knisja tkun eqreb tan-nies u tagħmel aktar biex twassal lil Kristu lil dawk ukoll li ma jħossux li jappartjenu għall-Knisja. Iżda r-riflessjonijiet li tqanqlu fija kienu l-aktar relatati mat-tema tar-responsabbiltà....

Read More »

Akkumpanjamnet: buzzword jew realtà?

Matul is-snin fl-akkwati tal-Knisja jinħolqu kliem li kulħadd jibda jtenni l-ħin kollu donnu ma jeżisti xejn aktar.  Kellna l-kelma, “aġġornament”,  “evanġelizzazzjoni ġdida”, “encounter” u issa għandna il-kelma “sinodalità”  Imma naħseb li fix-xhur li ġejjin ser nisimgħu l-kelma “akkumpanjament” ittambar f’widnejna l-ħin kollu. Jekk biss tfittex Catholic spiritual accompaniment ssib 234 miljun hit. Kieku kellek...

Read More »

Esperjenza differenti għas-sajf li ġej…Lest għall-isfida?

Is-sajf li għadda jiena flimkien ma’ 8 żgħażagħ oħrajn għamilna mixja ta’ 200Km mill-Portugal sal-Katidral ta’ Santiago fi Spanja. Kull ġurnata, għal disat ijiem, konna nerħulha kmieni filgħodu, b’dak kollu li ġibna minn Malta wara dahrna u dejjem aktar navvanzaw lejn id-destinazzjoni tagħna. Kull filgħodu konna nibdew b’mument ta’ talb u riflessjoni. Wara li nkunu għamilna...

Read More »

The Romanian Orthodox Community in Malta

Visiting Valletta on Sunday morning one can encounter several liturgical services, both Catholic and of other Christian churches, and in different languages. Five years ago Fr George Alexandru Popescu, a married Rumanian Orthodox priest came to Malta for a holiday together with his wife and daughter. Two years later he came back and discovered...

Read More »

Problema bil-wisq aktar urġenti mis-Sinodu

Fil-fehma umli tiegħi, il-Knisja f’Malta u Għawdex tinsab fi kriżi katastrofika ta’ komunikazzjoni. Persważ li fil-Knisja bħalissa m’hemmx urġenza ikbar minn din. Il-Knisja mhux qed jirnexxilha tikkomunika l-Vanġelu mal-maġġoranza tan-nies għaliex m’hijiex qed titkellem bil-lingwaġġ tagħhom. Prova ċara twerżaq f’wiċċ il-Knisja huwa s-Sinodu innifsu. Ħadd ma jaf x’inhu s-Sinodu. Ħadd ma jaf x’jagħmel is-Sinodu....

Read More »

Is-Sinodu: x’Sinodu?

Il-Knisja kemm qed tisma’ lill-persuni tagħha u lis-soċjetà, u tagħraf il-bżonnijiet tan-nies? Għalija s-Sinodu jfisser komunjoni, fejn il-Knisja u dawk li jagħmlu parti minnha lkoll jimxu mixja li qed jiġu msejħa jagħmlu flimkien. Kif jispjega l-Papa Franġisku, dan hu proċess li fih tissaħħaħ l-għaqda, il-parteċipazzjoni u s-sens ta’ missjoni fil-Knisja. Nifhem u nemmen li...

Read More »

Want to contribute?

Scroll to Top
Send this to a friend