Editorjal

Poverty dwells among us

New day, new challenges!  The Covid 19 pandemic and the current Ukrainian...

Read More »

Il-faqar dejjem magħna

Kull żmien iġib sfidi ġodda!  Il-pandemija u l-gwerra tal-Ukrajna ħarbtu s-sistema tat-tqassim...

Read More »

Flimkien miegħek

Wara waqfa ta’ perjodu pjuttost twil, minħabba l-pandemija, nerġgħu nwasslulkom il-Flimkien, b’format...

Read More »

Together… With You

After a hibernation largely due to COVID-19 issues, we are offering again...

Read More »

Ilħna u Fehmiet

Reading can enrich our hearts

Maltese and Gozitans know how to celebrate and enjoy themselves.  Even a football defeat can be turned into a moral victory and occasions celebration.  In this, the Maltese culture is rich: it adds to the inhabitant’s quality of life!  However, one rarely catches Maltese or Gozitans enjoying a book.  This is unfortunate and leads...

Read More »

Il-qlubija tar-riskju

Fil-lejla tal-14 ta’ Marzu, ġurnalista żagħżugħa bl-isem ta’ Maria Ovsiannikova, kellha l-kuraġġ tinterrompi x-xandira diretta tal-aħbarijiet prime time fuq l-istazzjon televiżiv prinċipali Russu. Dan billi għaddiet minn wara l-persuna li kienet qed taqra l-aħbarijiet u żammet f’idejha kartellun imdaqqas kontra l-gwerra li pajjiżha stess qed iwettaq fl-Ukrajna. Il-kartellun kellu miktub fuqu bir-Russu dawn il-kelmiet:...

Read More »

Kollox Politika?

Fl-aħħar ġimgħat pajjiżna għadda minn esperjenza politika u soċjali oħra permezz tal-elezzjonijiet ġenerali li saru f’Marzu li għadda. FLIMKIEN iltaqa’ u tkellem ma’  Dottor Mario Thomas Vassallo, il-Kap tad-Dipartiment tal-Politika Pubblika fl-Università ta’ Malta. Riċentement ippubblika “Kollox Politka?”, ġabra ta’ kitbiet dwar aspetti varji tal-politika miktubin minnu u minn diversi akkademiċi u prattikanti oħra....

Read More »

Presence where it matters

I have never seen Prime Ministers or Ministers in Ħal Far. I have never seen political leaders go to the people living in the Open Centres and listen to what they have to say. Pope Francis at the Peace Lab in Ħal Far is what strong political leadership looks like. In Malta we do...

Read More »

“I am a social gamer”

Cultural theorist Johan Huizinga argues that we are born to play. During digital gameplay, gamers are invited to engage the dreams and fantasy created by the game while somehow being transformed by the same environment. It is in this transformative space that weare to discuss digital gaming and its effects, especially on Gen Z...

Read More »

L-Ambjent hu jien

Ikolli nammetti li mhux dejjem fhimt sewwa din ir-realtà! Aktar ma kbirt u bdejt infittex postijiet għall-kwiet tal-kampanja jew fejn il-baħar, u aktar ma bdejt insemma’ leħni favur l-ambjent, aktar bdejt nirrealizza li fil-verità, l-ambjent naturali huwa parti integrali minni nnifsi u ovvjament minna lkoll bħala soċjetà. Illum qegħdin ngħixu f’sitwazzjoni fejn l-ambjent naturali...

Read More »

Jum fil-ħajja

Fr Luke Seguna

Dun Luke Seguna – Kappillan ta’ Marsaxlokk Jien twelidt f’Ħal Tarxien fl-1983. Qaddist fl-2009 fl-età ta’ 26 sena. Meta kont...

Read More »

Kotba

Naqqaxtek fuq il-pali ta’ jdejja

‘X’tgħid (u x’ma tgħidx) il-Bibbja dwar l-omosesswalità’ Nistgħu ngħidu li l-Bibbja ma tgħidx wisq, imma il-ftit siltiet li nsibu huma...

Read More »

The Shattering of Loneliness: On Christian Remembrance by Erik Varden

The experience of loneliness is as universal as hunger or thirst. Its fear causes anguish. The fundamental statement of Christianity...

Read More »

Ispirazzjoni

Patri Dionisju Mintoff OFM

Il-ħeġġa m’għandhix  età “Hemm Patri Franġiskan ta’ 91 sena u xorta qed ikompli jaħdem (mal-migranti), bl-għajnuna tal-kollaboraturi tad-Djoċesi. Huwa xempju...

Read More »

Kultura

Il-mara Maltija għadha ma laħqitx il-milja tagħha fil-festi tagħna.

Dr Mariella Mizzi hija l-President tat-12th May Band & Social Club ta’ Ħaż Żebbuġ, li barra l-banda jieħu ħsieb ukoll...

Read More »

Mixjiet

Fejn jimxu r-riġlejn tissaħħaħ il-qalb…

Ikun ta’ ġid kbir għal saħħitna li nidraw inqattgħu madwar siegħa mixi kuljum, qabel jew wara li nispiċċaw il-ġurnata tax-xogħol....

Read More »

Spiritwalità

Hekk sew…il-Knisja tippriedka l-faqar imma fl-istess waqt sinjura!

Żgur li inti u taqra t-titlu ma kenitx l-ewwel darba li jew smajt din il-kritika, jew inkella kont inti stess...

Read More »

Familja

L-isfidi tax-xogħol, il-ħin u t-teknoloġija. Il-familja x’se jibqagħlha?

“M’għandniex ħin. Ma’ xiex se tlaħħaq?” “Kif jista’ jkun? Minn xogħol għal xogħol. Bilkemm naraw wiċċ xulxin, aħseb u ara.”...

Read More »

Relazzjonijiet

Nistgħu nkunu qrib fiżikament imma bogħod emozzjonalment?

Hemm ħafna konfużjoni dwar x’inhi verament l-intimità. Hemm koppji li ilhom miżżewġin għal għexieren ta’ snin u minkejja li jħossuhom...

Read More »

Staqsi lill-psikologu

Ir-raġel qed ibati bid-dipressjoni. M’għadux ifittixni. Ma nistax naċċettaha. Persważ li kulħadd jaf li meta jkun hemm każ ta’ dipressjoni...

Read More »

Knisja f'Malta

Hekk sew…il-Knisja tippriedka l-faqar imma fl-istess waqt sinjura!

Żgur li inti u taqra t-titlu ma kenitx l-ewwel darba li jew smajt din il-kritika, jew inkella kont inti stess li għamiltha…u ngħiduha kif inhi: Jekk Kristu ppriedka u għex il-faqar, għaliex ma nimxux fuq il-passi tiegħu u nagħmlu bħalu wkoll?! Spiss, meta l-Knisja jew xi membri tagħha jgħallmu u jħeġġu favur id-dmir soċjali...

Read More »

The Orthodox Coptic Community of Malta

Different rites but a common faith If you ever find yourself passing near the Sanctuary of the Sacred Heart of Jesus in Ħaż-Żebbuġ on a Sunday morning, you can easily be captivated by unfamiliar hymns in a strange language emanating from the church. Every Sunday tens of families, mainly Egyptians, but also Eritreans and...

Read More »

Biex ma ninsewx x’qal il-Papa

SFIDI SOĊJALI L-impenn biex jintemmu l-illegalità u l-korruzzjoni għandu jkun bħal riħ qawwi…. Jalla dejjem jibqgħu jkunu ikkultivati l-legalità u t-trasparenza. Il-ġmiel imdawwal tal-pajsaġġ (Malti) għandu jkun imħares mir-regħba bla xebgħa, mill-kilba għall-flus u mill-ispekulazzjoni tal-bini. Il-progress ma jfissirx it-tqaċċit mill-għeruq tal-imgħoddi f’isem prosperità falza ddettata mill-qligħ, mil-ħtiġijiet ikkawżati mill-konsumiżmu, kif ukoll mid-dritt li...

Read More »

Touching the wounds of others

Pope Francis came to Malta to dialogue with all men and women of goodwill, but also to speak as Shepherd to Christians. He gave a powerful political analysis in his first speech in Valletta and engaged in a deeply human encounter with migrants at Hal Far. Through both experiences—with the powerful and with the...

Read More »

Il-fqar jibqgħu dejjem magħkom

Il’ hinn  miċ-ċifri tal-istatistika li jistgħu jippreżentaw realtajiet imċajprin hemm realtajiet oħrajn, fosthom il-faqar fis-soċjetà li lanqas dawk imġarbin minnu m’għandhom vuċi biex isemmgħu leħinhom għaliex huma dejjem fuq il-periferija tas-soċjetà. Il-Papa Franġisku tkellem f’isimhom f’Diċembru ta’ sitt snin ilu meta qal: “….inħeġġiġkom sabiex tindirizzaw l-isforzi tagħkom lejn dawk li jitolbulkom l-għajnuna: agħtuhom vuċi,...

Read More »

Inxettlu l-ħlewwa liema bħala

Għaddew diġà xahrejn minn meta l-Papa Franġisku ġie fostna għal żjara qasira li konna ilna nistennew għal sentejn sħaħ.  L-eku ta’ din iż-żjara fi gżiritina – f’salib it-toroq, eżatt f’nofs baħar li madwaru kibru għadd ta’ ċiviltajiet sa mill-ibgħad żminijiet – tagħtina l-opportunità li nirriflettu fuq dak li l-Papa Franġisku kellimna dwaru! F’pajjiżna Franġisku...

Read More »

Want to contribute?

Scroll to Top
Send this to a friend