Ilħna u fehmiet

Il-gideb, il-gidba u l-ħtieġa għas-sewwa

Niftakar li waqt il-kampanja elettorali Amerikana tal-2016, kont staqsejt ħabib tiegħi Amerikan li nzerta kien f’Malta x’differenza jara bejn Hilary Clinton u Donald Trump. Kien pront weġibni li “Clinton hija giddieba filwaqt li Trump hu gidba! It-tnejn li huma inqabdu jigdbu, mhux darba u tnejn, imma Trump hu speċjalizzat fil-gideb, huwa l-esponent ewlieni ta’ dik …

Il-gideb, il-gidba u l-ħtieġa għas-sewwa Aktar / More »

knisja.mt/ritratti

IR-RELIĠJON GĦADHA IMPORTANTI?

Jgħid x’jgħid ħaddieħor, il-fidi dejjem kienet boxxla morali u etika għal bosta mexxejja tal-ġnus. F’dawn l-aħħar deċenji l-Papiet dejjem ikkonfrontaw u ggwidaw lid-dinja quddiem sensiela ta’ problemi globali. Il-fidi u l-ispirtwalità inġenerali jafu jġibu bidliet soċjali tant meħtieġa. L-imgħoddi u l-istorja riċenti jagħtuna ħames oqsma fejn ir-reliġjon u l-fidi kellhom impatt pożittiv qawwi u ġabu …

IR-RELIĠJON GĦADHA IMPORTANTI? Aktar / More »

knisja.mt/ritratti

L-edukazzjoni ta’ wliedna – mill-kliem għall-azzjoni

Bħal kull prodott tas-soċjetà tagħna, l-edukazzjoni hi spazju ta’ ħafna kontradizzjonijiet, kuntrasti u interessi li jaħbtu f’xulxin. Jien dejjem qist il-qasam edukattiv bħala spazju importanti fejn nistgħu naħdmu għal soċjetà iktar ġusta; proċess li idealment jagħti setgħa lill-vuċi ta’ min hu dgħajjef, lill-azzjoni demokratika, lid-differenzi ta’ bejnietna, lis-sens miftuħ ta’ komunità, lis-sens ta’ mħabba. Fl-aħħar …

L-edukazzjoni ta’ wliedna – mill-kliem għall-azzjoni Aktar / More »

Ix-xjuħija la hija marda u lanqas piż

Hekk stqarr il-Papa Franġisku fil-messaġġ tiegħu għat-tieni Jum Dinji tan-Nanniet u l-Anzjani, li se jkun iċċelebrat fl-24 ta’ Lulju. Għax skont il-Papa, ħafna jibżgħu mix-xjuħija u minn dak kollu marbut magħha.  Hawn min, saħanistra, din il-kelma ddejqu! Il-Papa jkompli jgħid li hawn min jikkunsidra x-xjuħija bħala marda li wieħed għandu jevita li jkollu kuntatt magħha …

Ix-xjuħija la hija marda u lanqas piż Aktar / More »

Il-qlubija tar-riskju

Fil-lejla tal-14 ta’ Marzu, ġurnalista żagħżugħa bl-isem ta’ Maria Ovsiannikova, kellha l-kuraġġ tinterrompi x-xandira diretta tal-aħbarijiet prime time fuq l-istazzjon televiżiv prinċipali Russu. Dan billi għaddiet minn wara l-persuna li kienet qed taqra l-aħbarijiet u żammet f’idejha kartellun imdaqqas kontra l-gwerra li pajjiżha stess qed iwettaq fl-Ukrajna. Il-kartellun kellu miktub fuqu bir-Russu dawn il-kelmiet: “Le …

Il-qlubija tar-riskju Aktar / More »

Kollox Politika?

Fl-aħħar ġimgħat pajjiżna għadda minn esperjenza politika u soċjali oħra permezz tal-elezzjonijiet ġenerali li saru f’Marzu li għadda. FLIMKIEN iltaqa’ u tkellem ma’  Dottor Mario Thomas Vassallo, il-Kap tad-Dipartiment tal-Politika Pubblika fl-Università ta’ Malta. Riċentement ippubblika “Kollox Politka?”, ġabra ta’ kitbiet dwar aspetti varji tal-politika miktubin minnu u minn diversi akkademiċi u prattikanti oħra. Meta …

Kollox Politika? Aktar / More »

“I am a social gamer”

Cultural theorist Johan Huizinga argues that we are born to play. During digital gameplay, gamers are invited to engage the dreams and fantasy created by the game while somehow being transformed by the same environment. It is in this transformative space that weare to discuss digital gaming and its effects, especially on Gen Z (born …

“I am a social gamer” Aktar / More »

L-Ambjent hu jien

Ikolli nammetti li mhux dejjem fhimt sewwa din ir-realtà! Aktar ma kbirt u bdejt infittex postijiet għall-kwiet tal-kampanja jew fejn il-baħar, u aktar ma bdejt insemma’ leħni favur l-ambjent, aktar bdejt nirrealizza li fil-verità, l-ambjent naturali huwa parti integrali minni nnifsi u ovvjament minna lkoll bħala soċjetà. Illum qegħdin ngħixu f’sitwazzjoni fejn l-ambjent naturali ta’ …

L-Ambjent hu jien Aktar / More »

Scroll to Top
Send this to a friend