Jum fil-ħajja

L-ARĊIPRIET BANDIST

Fr Chris Ellul – Arċipriet ta’ Ħal Tarxien Fr Chris twieled fi-1988 u trabba f’Raħal Ġdid.  Meta kien żgħir qatt ma kkonsidra li jsir qassis. Imma fl-adolexxenza kibret fih ix-xewqa tas-saċerdozju. Wara żmien jaħsibha, iddeċieda li jidħol is-Seminarju. Ġie ordnat saċerdot fl-2015. Serva s-Siġġiewi kemm bħala djaknu kif ukoll fl-ewwel snin wara l-ordinazzjoni, sakemm erba’ …

L-ARĊIPRIET BANDIST Aktar / More »

Fr Luke Seguna

Dun Luke Seguna – Kappillan ta’ Marsaxlokk Jien twelidt f’Ħal Tarxien fl-1983. Qaddist fl-2009 fl-età ta’ 26 sena. Meta kont żgħir xtaqt insir arkeologu u aktar tard bdejt naħseb biex insir perit. Imma qatt m’għedt li ma nsirx qassis! Ta’ tifel u adolexxenti kont immur il-knisja kull filgħodu u kelli ħafna eżempji sbieħ minn diversi …

Fr Luke Seguna Aktar / More »

Fr Reuben Micallef

Kappillan tal-Parroċċa ta’ Kristu Rxoxt – Pembroke Fr Reuben twieled fl-1977 f’Raħal Ġdid u tgħammed fil-parroċċa ta’ Lourdes tal-istess lokalità nhar it-8 ta’ Settembru 1977. Ta’ 21 sena, daħal is-Seminarju u ġie ordnat saċerdot fl-2005 u beda jservi ta’ Viċi Kappillan fil-parroċċa ta’ Kristu Re, f’Raħal Ġdid. Fl-2008 nħatar kappillan tal-Imtarfa u fl-2012 inħatar Arċipriet …

Fr Reuben Micallef Aktar / More »

Scroll to Top
Send this to a friend