Jum fil-ħajja

knisja.mt

Fr Ronnie Zammit – Kappillan Santa Lucia

Fr Ronnie Zammit Fr Ronnie Zammit twieled Ħ’Attard fl-1982 u ġie ordnat saċerdot fl-2009. Serva fil-parroċċa ta’ Sant’Elena, Birkirkara u viċi-Kappillan ta’ Ħal Tarxien. Bejn l-2013 u l-2017 serva ta’ Kappillan fil-Kalkara u wara, erba’ snin viċi-rettur tas-Seminarju Maġġuri. Fl-2021 beda jservi bħala Kappillan ta’ Santa Luċija. Jien ngħix waħdi fid-dar Parrokkjali.  Inqum fil-5:00am u …

Fr Ronnie Zammit – Kappillan Santa Lucia Aktar / More »

knisja.mt/ritratti

“Il-komunità li titlob flimkien, tibqa’ flimkien”

L-Arċipriet Dun Eucaristo Zammit Twelidt is-Siġġiewi fl-1980 u bħal donnu l-vokazzjoni għas-saċerdozju twieldet miegħi. Madankollu, din sabet art fertili fil-Mużew u fil-grupp tal-abbatini tal-parroċċa. Hemm sibt min jiggwidani u jgħinni nasal biex niddeċiedi li nibda t-triq ta’ tħejjija għas-saċerdozju. Ġejt ordnat saċerdot ta’ 27 sena u l-ewwel ħidma tiegħi kienet bħala Viċi fil-parroċċa ta’ San …

“Il-komunità li titlob flimkien, tibqa’ flimkien” Aktar / More »

Fr Gordon Refalo – Kappillan f’sitt parroċċi

Fr Gordon twieled fl-1961 u għex tfulitu f’Tas-Sliema u l-Gżira. Ġie ordnat saċerdot 31 sena ilu u beda l-ħidma pastorali tiegħu bħala Viċi f’San Gejtanu, il-Ħamrun. Illum huwa l-Kappillan tal-Gżira.  Nista’ ngħid li fl-ewwel snin tiegħi bħala Viċi tgħallimt ħafna mill-Kappillan ta’ San Gejtanu ta’ dak iż-żmien, Dun Pawl Camilleri. Tkun ilek snin tistudja u …

Fr Gordon Refalo – Kappillan f’sitt parroċċi Aktar / More »

L-ARĊIPRIET BANDIST

Fr Chris Ellul – Arċipriet ta’ Ħal Tarxien Fr Chris twieled fi-1988 u trabba f’Raħal Ġdid.  Meta kien żgħir qatt ma kkonsidra li jsir qassis. Imma fl-adolexxenza kibret fih ix-xewqa tas-saċerdozju. Wara żmien jaħsibha, iddeċieda li jidħol is-Seminarju. Ġie ordnat saċerdot fl-2015. Serva s-Siġġiewi kemm bħala djaknu kif ukoll fl-ewwel snin wara l-ordinazzjoni, sakemm erba’ …

L-ARĊIPRIET BANDIST Aktar / More »

Fr Luke Seguna

Dun Luke Seguna – Kappillan ta’ Marsaxlokk Jien twelidt f’Ħal Tarxien fl-1983. Qaddist fl-2009 fl-età ta’ 26 sena. Meta kont żgħir xtaqt insir arkeologu u aktar tard bdejt naħseb biex insir perit. Imma qatt m’għedt li ma nsirx qassis! Ta’ tifel u adolexxenti kont immur il-knisja kull filgħodu u kelli ħafna eżempji sbieħ minn diversi …

Fr Luke Seguna Aktar / More »

Fr Reuben Micallef

Kappillan tal-Parroċċa ta’ Kristu Rxoxt – Pembroke Fr Reuben twieled fl-1977 f’Raħal Ġdid u tgħammed fil-parroċċa ta’ Lourdes tal-istess lokalità nhar it-8 ta’ Settembru 1977. Ta’ 21 sena, daħal is-Seminarju u ġie ordnat saċerdot fl-2005 u beda jservi ta’ Viċi Kappillan fil-parroċċa ta’ Kristu Re, f’Raħal Ġdid. Fl-2008 nħatar kappillan tal-Imtarfa u fl-2012 inħatar Arċipriet …

Fr Reuben Micallef Aktar / More »

Scroll to Top
Send this to a friend