featured

knisja/mt/ritratti

IS-SEHEM TAL-ĠENITURI FIT-TĦEJJIJA GĦALL-EWWEL TQARBINA

L-Ewwel Tqarbina hi okkażjoni speċjali għall-familji nsara. Tiltaqa’ ma’ ġenituri li jintroduċu lit-tfal bil-ferħ: “Se jagħmel il-Preċett” jew “Se tagħmel il-Preċett’. Iktar milli f’liema klassi qegħdin fl-iskola. Dan juri l-entużjażmu li jkun hemm meta tersaq id-data tal-Ewwel Tqarbina. Hi okkażjoni fuq kollox spiritwali u tarġa mportanti fil-ħajja ta’ ħbiberija bejn it-tfal u Ġesù. Huma l-ġenituri, …

IS-SEHEM TAL-ĠENITURI FIT-TĦEJJIJA GĦALL-EWWEL TQARBINA Aktar / More »

Dun Frans – is-saċerdot li għex ħajtu għall-Vanġelu

Monsinjur Dun Frans Schembri, anke jekk kulħadd f’Birżebbuġa kien jafu bħala Dun Frans, miet fl-età ta’ 98 sena, ftit ġimgħat ‘il bogħod mid-99 sena. Baqa’ għaddej sal-aħħar. Għalkemm l-iktar saċerdot anzjan ta’ pajjiżna, baqa’ jaħsibha ta’ żagħżugħ sal-aħħar. L-aħħar snin ta’ ħajtu għaddihom fid-Dar tal-Kleru f’Birkirkara, iżda meta l-kappillan kien jistiednu għal xi attività arah …

Dun Frans – is-saċerdot li għex ħajtu għall-Vanġelu Aktar / More »

Għaxar snin ta’ ħniena u tama

Il-bidla tenera tal-Papa Franġisku Wara t-terremot mhux mistenni tar-riżenja tal-Papa Benedittu XVI, għaxar snin ilu tfaċċa Papa ġdid fil-gallarija tal-Bażilika ta’ San Pietru. Il-Papa Bergoglio, li għażel li jieħu l-isem ta’ Franġisku, il-fqajjar ta’ Assisi, ġie minn kontinent “ġdid”, anzjan, mhux nieqes mill-piż, ibati mix-xjatika. Madankollu, xorta waħda kien jidher żagħżugħ frisk u attraenti: fuq …

Għaxar snin ta’ ħniena u tama Aktar / More »

Twieldet stillborn u għadha ħajja

“Hi kif inhi, kull tarbija hija grazzja u barka kbira” Għandha l-kundizzjoni msejħa mild cerebral palsy. Tammetti li ma tafx kif twieldet u għadha ħajja.  Antoinette Cutajar tirrakkonta kif it-twelid tagħha jista’ jitqies bħala miraklu u tesprimi kif taħsibha dwar kif għandna ngħożżu kull tarbija fil-ġuf. “Ommi kellha 24 sena meta żżewġet. Il-ġenituri tiegħi kienu …

Twieldet stillborn u għadha ħajja Aktar / More »

It-tama ta’ ħajja ġdida

Għadna kif iċċelebrajna l-aktar jum importanti għalina l-Insara: il-Qawmien ta’ Sidna Ġesù Kristu. Lil hinn mid-devozzjonijiet u d-drawwiet popolari, il-figolli u l-bajd taċ-ċikkulata, x’tifsira għandu għalina llum l-Għid il-Kbir? Elfejn sena ilu, l-ewwel xhieda ta’ Ġesù, id-dixxipli tiegħu, marru jxandru mad-dinja kollha li Huwa kien ħaj mhux biss għax qam mill-imwiet imma għax issa kien …

It-tama ta’ ħajja ġdida Aktar / More »

IL-MIRAKLI TA’ VERU

‘X’miraklu! Il-pilota rnexxielu iniżżel l-ajruplan b’mod sigur’. ‘Veru miraklu li hija baqgħet ħajja wara ħabta bħal dik!’. ‘Tassew miraklu li s-sewwieq kien tard għax-xogħol dakinhar li l-ħelikopter waqa’ fuq il-kabina tiegħu għax kieku żgur li llum mejjet’. Kemm-il darba qrajna fil-ġurnali dwar inċidenti straordinarji fejn dak li jkun jiddeskrivihom bħala ‘mirakli’. Il-kelma ‘miraklu’ ġejja mill-kelma …

IL-MIRAKLI TA’ VERU Aktar / More »

Spirtu Ħaj

L-għażliet dwar it-tarbija Quddiem tarbija għandek għażliet: tilqagħha jew twarrabha għax it-tarbija tiddependi minnek biex tgħix. L-għażla tagħna tkun dik li aħna nilqgħu dan id-don kbir ta’ ħajja, dawl, umanità vera u ferħ.L-Arċisqof Charles J Scicluna It-tribunali ekkelżjastiċi Ix-xogħol (tat-Tribunali Ekkleżżjastiċi) huwa espressjoni tal-Knisja li kapaċi tilqa’ u tikkura lil min b’xi mod jew ieħor …

Spirtu Ħaj Aktar / More »

Dun Danjel Cardona

Għex Raħal Ġdid sa meta kellu tmintax-il sena. Daħal is-Seminarju biex jistudja għal saċerdot. Ġej minn familja li kienu sitt aħwa. Xahrejn biss wara li twieled ħuh iż-żgħir, ħuh il-kbir miet ta’ tlettax-il sena b’emorraġija f’rasu. Qaddes fl-1999 u beda l-ħidma pastorali tiegħu Ħaż-Żebbug l-ewwel bħala Viċi u mbagħad Arċipriet tal-istess parroċċa għal tmintax-il sena. …

Dun Danjel Cardona Aktar / More »

Fra Gioele Galea – eremit f’nofs il-belt

Iltqajt miegħu fid-dar li jgħix fiha fi triq dejqa fis-Siġġiewi. M’hijiex monasteru kbir fuq muntanja mdawra bis-siġar, għall-ħoss tal-ilmijiet igelglu. Mit-tieqa stajt nisma’  l-istorbju tal-karrozzi u l-għajjat tal-bejjiegħ tal-ħut. Fra Gioele Galea m’huwiex maqtugħ fl-imwarrab imma jgħix, flimkien ma’ saċerdot ieħor, f’nofs belt jew aħjar raħal. Twieled fl-1965, u trabba n-Naxxar. Ta’ 22 sena daħal …

Fra Gioele Galea – eremit f’nofs il-belt Aktar / More »

Scroll to Top
Send this to a friend