Knisja f’Malta

knisja.mt/ritratti

Problema bil-wisq aktar urġenti mis-Sinodu

Fil-fehma umli tiegħi, il-Knisja f’Malta u Għawdex tinsab fi kriżi katastrofika ta’ komunikazzjoni. Persważ li fil-Knisja bħalissa m’hemmx urġenza ikbar minn din. Il-Knisja mhux qed jirnexxilha tikkomunika l-Vanġelu mal-maġġoranza tan-nies għaliex m’hijiex qed titkellem bil-lingwaġġ tagħhom. Prova ċara twerżaq f’wiċċ il-Knisja huwa s-Sinodu innifsu. Ħadd ma jaf x’inhu s-Sinodu. Ħadd ma jaf x’jagħmel is-Sinodu. Ħadd …

Problema bil-wisq aktar urġenti mis-Sinodu Aktar / More »

knisja.mt/ritratti

Is-Sinodu: x’Sinodu?

Il-Knisja kemm qed tisma’ lill-persuni tagħha u lis-soċjetà, u tagħraf il-bżonnijiet tan-nies? Għalija s-Sinodu jfisser komunjoni, fejn il-Knisja u dawk li jagħmlu parti minnha lkoll jimxu mixja li qed jiġu msejħa jagħmlu flimkien. Kif jispjega l-Papa Franġisku, dan hu proċess li fih tissaħħaħ l-għaqda, il-parteċipazzjoni u s-sens ta’ missjoni fil-Knisja. Nifhem u nemmen li l-Knisja …

Is-Sinodu: x’Sinodu? Aktar / More »

“Il-Knisja Maltija trid tkompli tibgħat aktar missjunarji”

Fr Stephen Magro – Missjunarju Malti f’Kuba Mhux anqas minn 11-il Isqof u madwar 60 qassis iwettqu l-ħidma saċerdotali tagħhom f’pajjiżi oħrajn, ħafna minnhom f’artijiet tat-tielet dinja. Dan minbarra madwar 30 saċerdot Għawdxi u numru ferm akbar ta’ reliġjużi, irġiel u nisa Maltin. Tista’ tgħid m’hawn l-ebda pajjiż li ma ssibx saċerdot, patri, soru jew …

“Il-Knisja Maltija trid tkompli tibgħat aktar missjunarji” Aktar / More »

Tama ġdida lil eluf fl-Etjopja

Il-Jum Dinji Missjunarju Nhar il-Ħadd 23 t’Ottubru  l-Knisja Kattolika madwar id-dinja kollha se tiċċelebra l-Jum Dinji Missjunarju, u t-tema magħżula mill-Papa Franġisku hija: “Tkunu Xhieda Tiegħi” (Atti 1:18).   Dan il-Jum twaqqaf fl-1926 mill-Papa Piju XI bħala juma ta’ talb għall-missjonijiet. Aktar ‘il quddiem ix-xahar kollu ġie iddikjarat bħala x-Xahar Missjunarju.                            Din is-sena l-Kattoliċi qed jiġu …

Tama ġdida lil eluf fl-Etjopja Aktar / More »

“Il-Knisja Maltija trid tkompli tibgħat aktar missjunarji”

FR STEPHEN MAGRO: MISSJUNARJU MALTI F’KUBA Mhux anqas minn 11-il Isqof u madwar 60 qassis iwettqu l-ħidma saċerdotali tagħhom f’pajjiżi oħrajn, ħafna minnhom f’artijiet tat-tielet dinja. Dan minbarra madwar 30 saċerdot Għawdxi u numru ferm akbar ta’ reliġjużi, irġiel u nisa Maltin. Tista’ tgħid m’hawn l-ebda pajjiż li ma ssibx saċerdot, patri, soru jew saħanistra …

“Il-Knisja Maltija trid tkompli tibgħat aktar missjunarji” Aktar / More »

Il-pazjenti Maltin f’Londra: “M’intomx weħidkom”

Mhux anqas minn 50 pazjent Malti fix-xahar jitilgħu għall-kura fl-Ingilterra. Tagħrif miksub minn Il-Flimkien juri li terz minn dawn ikunu tfal taħt it-18-il sena.  Il-pandemija tal-Covid kellha impatt kbir fuq dan is-servizz mogħti mill-Gvern Malti lil dawk li jkunu jeħtiġilhom operazzjonijiet li ma jistgħux isiru Malta. Kien hemm żmien li dan kellu jieqaf għajr għal …

Il-pazjenti Maltin f’Londra: “M’intomx weħidkom” Aktar / More »

knisja.mt/ritratti

Hekk sew…il-Knisja tippriedka l-faqar imma fl-istess waqt sinjura!

Żgur li inti u taqra t-titlu ma kenitx l-ewwel darba li jew smajt din il-kritika, jew inkella kont inti stess li għamiltha…u ngħiduha kif inhi: Jekk Kristu ppriedka u għex il-faqar, għaliex ma nimxux fuq il-passi tiegħu u nagħmlu bħalu wkoll?! Spiss, meta l-Knisja jew xi membri tagħha jgħallmu u jħeġġu favur id-dmir soċjali li …

Hekk sew…il-Knisja tippriedka l-faqar imma fl-istess waqt sinjura! Aktar / More »

knisja.mt/ritratti

Biex ma ninsewx x’qal il-Papa

SFIDI SOĊJALI L-impenn biex jintemmu l-illegalità u l-korruzzjoni għandu jkun bħal riħ qawwi…. Jalla dejjem jibqgħu jkunu ikkultivati l-legalità u t-trasparenza. Il-ġmiel imdawwal tal-pajsaġġ (Malti) għandu jkun imħares mir-regħba bla xebgħa, mill-kilba għall-flus u mill-ispekulazzjoni tal-bini. Il-progress ma jfissirx it-tqaċċit mill-għeruq tal-imgħoddi f’isem prosperità falza ddettata mill-qligħ, mil-ħtiġijiet ikkawżati mill-konsumiżmu, kif ukoll mid-dritt li kulħadd …

Biex ma ninsewx x’qal il-Papa Aktar / More »

Scroll to Top
Send this to a friend