Knisja f’Malta

knisja.mt/ritratti

Hekk sew…il-Knisja tippriedka l-faqar imma fl-istess waqt sinjura!

Żgur li inti u taqra t-titlu ma kenitx l-ewwel darba li jew smajt din il-kritika, jew inkella kont inti stess li għamiltha…u ngħiduha kif inhi: Jekk Kristu ppriedka u għex il-faqar, għaliex ma nimxux fuq il-passi tiegħu u nagħmlu bħalu wkoll?! Spiss, meta l-Knisja jew xi membri tagħha jgħallmu u jħeġġu favur id-dmir soċjali li …

Hekk sew…il-Knisja tippriedka l-faqar imma fl-istess waqt sinjura! Aktar / More »

knisja.mt/ritratti

Biex ma ninsewx x’qal il-Papa

SFIDI SOĊJALI L-impenn biex jintemmu l-illegalità u l-korruzzjoni għandu jkun bħal riħ qawwi…. Jalla dejjem jibqgħu jkunu ikkultivati l-legalità u t-trasparenza. Il-ġmiel imdawwal tal-pajsaġġ (Malti) għandu jkun imħares mir-regħba bla xebgħa, mill-kilba għall-flus u mill-ispekulazzjoni tal-bini. Il-progress ma jfissirx it-tqaċċit mill-għeruq tal-imgħoddi f’isem prosperità falza ddettata mill-qligħ, mil-ħtiġijiet ikkawżati mill-konsumiżmu, kif ukoll mid-dritt li kulħadd …

Biex ma ninsewx x’qal il-Papa Aktar / More »

Il-fqar jibqgħu dejjem magħkom

Il’ hinn  miċ-ċifri tal-istatistika li jistgħu jippreżentaw realtajiet imċajprin hemm realtajiet oħrajn, fosthom il-faqar fis-soċjetà li lanqas dawk imġarbin minnu m’għandhom vuċi biex isemmgħu leħinhom għaliex huma dejjem fuq il-periferija tas-soċjetà. Il-Papa Franġisku tkellem f’isimhom f’Diċembru ta’ sitt snin ilu meta qal: “….inħeġġiġkom sabiex tindirizzaw l-isforzi tagħkom lejn dawk li jitolbulkom l-għajnuna: agħtuhom vuċi, isimgħu …

Il-fqar jibqgħu dejjem magħkom Aktar / More »

knisja.mt/ritratti

Inxettlu l-ħlewwa liema bħala

Għaddew diġà xahrejn minn meta l-Papa Franġisku ġie fostna għal żjara qasira li konna ilna nistennew għal sentejn sħaħ.  L-eku ta’ din iż-żjara fi gżiritina – f’salib it-toroq, eżatt f’nofs baħar li madwaru kibru għadd ta’ ċiviltajiet sa mill-ibgħad żminijiet – tagħtina l-opportunità li nirriflettu fuq dak li l-Papa Franġisku kellimna dwaru! F’pajjiżna Franġisku ma …

Inxettlu l-ħlewwa liema bħala Aktar / More »

Scroll to Top
Send this to a friend