admin

Fr Reuben Micallef

Kappillan tal-Parroċċa ta’ Kristu Rxoxt – Pembroke Fr Reuben twieled fl-1977 f’Raħal Ġdid u tgħammed fil-parroċċa ta’ Lourdes tal-istess lokalità nhar it-8 ta’ Settembru 1977. Ta’ 21 sena, daħal is-Seminarju u ġie ordnat saċerdot fl-2005 u beda jservi ta’ Viċi Kappillan fil-parroċċa ta’ Kristu Re, f’Raħal Ġdid. Fl-2008 nħatar kappillan tal-Imtarfa u fl-2012 inħatar Arċipriet …

Fr Reuben Micallef Aktar / More »

knisja.mt/ritratti

Biex ma ninsewx x’qal il-Papa

SFIDI SOĊJALI L-impenn biex jintemmu l-illegalità u l-korruzzjoni għandu jkun bħal riħ qawwi…. Jalla dejjem jibqgħu jkunu ikkultivati l-legalità u t-trasparenza. Il-ġmiel imdawwal tal-pajsaġġ (Malti) għandu jkun imħares mir-regħba bla xebgħa, mill-kilba għall-flus u mill-ispekulazzjoni tal-bini. Il-progress ma jfissirx it-tqaċċit mill-għeruq tal-imgħoddi f’isem prosperità falza ddettata mill-qligħ, mil-ħtiġijiet ikkawżati mill-konsumiżmu, kif ukoll mid-dritt li kulħadd …

Biex ma ninsewx x’qal il-Papa Aktar / More »

Komda l-Quddiesa fuq it-TV

Kemm kienet ta’ wens il-quddiesa ta’ kuljum fuq diversi stazzjonijiet televiżivi għal ħafna eluf li kellhom joqogħdu ġewwa minħabba l-pandemija!  Mhux biss semgħu l-quddiesa imma rawha wkoll!  Kien hemm ħafna li ma kinux imorru l-quddies imma minn darhom bdew isegwu l-quddiesa ta’ kuljum.  Bdew jirċievu l-Kelma ta’ Alla mhux biss miktuba fl-Iskrittura imma spjegata fil-ftit …

Komda l-Quddiesa fuq it-TV Aktar / More »

Ma nafx nitlob!

Ma niftakarx li xi ħadd qatt qalli din l-espressjoni direttament, iżda jkun hemm min jistaqsini: “imma inti kif titlob?” għax qisu toqgħod tlablab mal-baħħ?? Awtomatikament it-talb narawh bħala xi ħaġa li rridu nagħmlu. Huwa żgur dak li ngħidu meta nkunu għaddejjin minn żmien diffiċli. Mingħajr ma rridu bħal donnu niftakru f’dak li ġejna mgħallmin bl-amment …

Ma nafx nitlob! Aktar / More »

Photo by Luis Galvez on Unsplash

Staqsi lill-psikologu

Ir-raġel qed ibati bid-dipressjoni. M’għadux ifittixni. Ma nistax naċċettaha. Persważ li kulħadd jaf li meta jkun hemm każ ta’ dipressjoni din taffettwa mhux biss lill-persuna konċernata imma wkoll lil dawk li huma qrib tagħha. Madwar 17 fil-mija tal-popolazzjoni, xi darba jew oħra fil-ħajja tagħhom jgħaddu minn żmien ta’ dipressjoni. Meta wieħed mis-sieħba jsofri minn dipressjoni, …

Staqsi lill-psikologu Aktar / More »

Mis-Siġġiewi għall-Fawwara

Il-medda tal-art bejn is-Siġġiewi, ir-Rabat u Ħad-Dingli hija magħrufa bħala “tal-Fawwara”. It-toponomastika ta’ dan il-lokal ġejja minn għajn antika ħafna li hemm f’dawk l-inħawi, magħrufa għall-kwantità ta’ ilma li jnixxi minnha. Iż-żona hija tassew sabiħa u pittoreska, u fil-maġġor parti tagħha għadha ma tilfitx il-ġmiel naturali tagħha bl-iskuża tal-iżvilupp. Fil-lbiċ ta’ Malta, l-għoljiet ta’ Żuta u ta’ Ġebel …

Mis-Siġġiewi għall-Fawwara Aktar / More »

Il-fqar jibqgħu dejjem magħkom

Il’ hinn  miċ-ċifri tal-istatistika li jistgħu jippreżentaw realtajiet imċajprin hemm realtajiet oħrajn, fosthom il-faqar fis-soċjetà li lanqas dawk imġarbin minnu m’għandhom vuċi biex isemmgħu leħinhom għaliex huma dejjem fuq il-periferija tas-soċjetà. Il-Papa Franġisku tkellem f’isimhom f’Diċembru ta’ sitt snin ilu meta qal: “….inħeġġiġkom sabiex tindirizzaw l-isforzi tagħkom lejn dawk li jitolbulkom l-għajnuna: agħtuhom vuċi, isimgħu …

Il-fqar jibqgħu dejjem magħkom Aktar / More »

knisja.mt/ritratti

Inxettlu l-ħlewwa liema bħala

Għaddew diġà xahrejn minn meta l-Papa Franġisku ġie fostna għal żjara qasira li konna ilna nistennew għal sentejn sħaħ.  L-eku ta’ din iż-żjara fi gżiritina – f’salib it-toroq, eżatt f’nofs baħar li madwaru kibru għadd ta’ ċiviltajiet sa mill-ibgħad żminijiet – tagħtina l-opportunità li nirriflettu fuq dak li l-Papa Franġisku kellimna dwaru! F’pajjiżna Franġisku ma …

Inxettlu l-ħlewwa liema bħala Aktar / More »

Scroll to Top
Send this to a friend