Spirtu ħaj

Spirtu Ħaj

L-għażliet dwar it-tarbija Quddiem tarbija għandek għażliet: tilqagħha jew twarrabha għax it-tarbija tiddependi minnek biex tgħix. L-għażla tagħna tkun dik li aħna nilqgħu dan id-don kbir ta’ ħajja, dawl, umanità vera u ferħ.L-Arċisqof Charles J Scicluna It-tribunali ekkelżjastiċi Ix-xogħol (tat-Tribunali Ekkleżżjastiċi) huwa espressjoni tal-Knisja li kapaċi tilqa’ u tikkura lil min b’xi mod jew ieħor …

Spirtu Ħaj Aktar / More »

Spirtu ħaj

Nipproteġu l-annimali u naċċettaw l-abort? Sforzi ġustifikati sabiex nipproteġu l-annimali minn kull forma ta’ moħqrija ma jagħmlux sens jekk fl‑istess ħin naċċettaw l‑abort li, minkejja kull retorika, jibqa’ l‑qtil ta’ trabi li ma jistgħux jiddefendu ruħhom. Kummissjoni Ġustizzja u Paċi u Kummissjoni Ambjent l-1 ta’ Settembru, 2022 Niddeċiedu minn se jitwiled u min le? Kif …

Spirtu ħaj Aktar / More »

SPIRTU ĦAJ

Mons. Charles J. Scicluna – Arċisqof ta’ Malta Il-festi Ġesù qed jitlob fuqna l-imħabba, il-paċenzja,  it-tolleranza u aħna nfettqu fuq l-affarijiet li quddiem l-eternità m’għandhomx sens, ma jiswewx. Jagħmel sens li nġelldu l-madonni f’ċerti paroċċi, l-istess titli tal-Madonna inġellduhom? Ma tagħmilx sens. 2 ta’ Ġunju, 2022 Il-korruzzjoni Fis-soċjetà, jekk nisirqu ’l xulxin, ma nobdux il-liġijiet, …

SPIRTU ĦAJ Aktar / More »

Scroll to Top
Send this to a friend