SPIRTU ĦAJ

208 | Lulju 2022

Mons. Charles J. Scicluna – Arċisqof ta’ Malta

Il-festi

Ġesù qed jitlob fuqna l-imħabba, il-paċenzja,  it-tolleranza u aħna nfettqu fuq l-affarijiet li quddiem l-eternità m’għandhomx sens, ma jiswewx. Jagħmel sens li nġelldu l-madonni f’ċerti paroċċi, l-istess titli tal-Madonna inġellduhom? Ma tagħmilx sens.

2 ta’ Ġunju, 2022

Il-korruzzjoni

Fis-soċjetà, jekk nisirqu ’l xulxin, ma nobdux il-liġijiet, inxaħħmu lill-uffiċjali pubbliċi biex jaqduna jew jgħawġu liġi għall-interessi tagħna, inkunu qegħdin nagħmlu bħalma jagħmlu ċertu insetti: mingħalik għandek banketta, toqgħod fuqha u taqa’ bik għax minn ġewwa kollha susa. Il-korruzzjoni hija s-susa tal-pajjiż; kollox sabiħ minn barra u mgħawwar minn ġewwa.

7 ta’ Ġunju, 2022

It-tnissil tal-ħajja

U meta nirreferu għal tarbija nkunu qed ngħidu għall-bidu tal-ħajja, mit-tnissil. Ma noqogħdux nilagħbu! Anke jekk ikun hemm xi ħadd bil-kullar u jgħidilkom li għax il-filosofi u l-għorrief jgħidu li mhux mat-tnissil. It-tagħlim huwa ċar ħafna: il-ħajja umana tibda mit-tnissil u rridu nirrispettawha, hi min hi u hi f’liema ċirkustanza hi.

9 ta’ Ġunju, 2022

It-tarbija jew l-omm?

Jekk ma tistax issalva t-tarbija, l-ebda liġi ma tgħidlek li l-omm tħalliha tmut; lanqas il-liġi ta’ Malta. Ma hemmx għalfejn nintroduċu l-abort biex insalvaw lill-omm.

23 ta’ Ġunju, 2022

L-ambjent

L-għeruq tagħna ma jistgħux jikbru fil-konkos u s-siment. Min jista’ jifhimni, ħa jifhem.

29 ta’ Ġunju, 2022

Scroll to Top
Send this to a friend