It-tama ta’ ħajja ġdida

Għadna kif iċċelebrajna l-aktar jum importanti għalina l-Insara: il-Qawmien ta’ Sidna Ġesù Kristu. Lil hinn mid-devozzjonijiet u d-drawwiet popolari, il-figolli u l-bajd taċ-ċikkulata, x’tifsira għandu għalina llum l-Għid il-Kbir? Elfejn sena ilu, l-ewwel xhieda ta’ Ġesù, id-dixxipli tiegħu, marru jxandru mad-dinja kollha li Huwa kien ħaj mhux biss għax qam mill-imwiet imma għax issa kien …

It-tama ta’ ħajja ġdida Aktar / More »