Editorial

SINJAL TA’ FUTUR ISBAĦ

Il-Papa Franġisku huwa l-Papa tar-relazzjonijiet. Dwar dan kiteb enċiklika sħiħa – Fratelli Tutti. Probabbli fl-ebda enċiklika qatt inkitbet qabel ma nsibu Papa li jinkoraġġixxi lill-Insara biex jitbissmu lil xulxin. Il-lenti li minnu Franġisku jara r-relazzjonijiet huwa essenzjalment wieħed Kristjan: Bħala nsara, aħna rridu nirrelataw ma’ xulxin fi Kristu, ma’ Kristu u bi Kristu. Dan deher …

SINJAL TA’ FUTUR ISBAĦ Aktar / More »

Ma nistgħux nibqgħu siekta

Mhux ta’ b’xejn li ftit tal-ġimgħat ilu, mijiet ta’ persuni daħlu l-Belt biex juru l-għadab tagħhom għall-istat tal-ambjent. In-nies qed tiddejjaq tgħix f’pajjiż kontinwament assedjat minn żvilupp bla rażan f’kull belt u raħal, f’Malta u Għawdex kollha. Pajjiżna  hu gżira żgħira  fejn il-popolazzjoni qed tikber b’madwar 10,000 persuna kull sena. Il-bini dejjem jiżdied u jogħla …

Ma nistgħux nibqgħu siekta Aktar / More »

It-tama ta’ ħajja ġdida

Għadna kif iċċelebrajna l-aktar jum importanti għalina l-Insara: il-Qawmien ta’ Sidna Ġesù Kristu. Lil hinn mid-devozzjonijiet u d-drawwiet popolari, il-figolli u l-bajd taċ-ċikkulata, x’tifsira għandu għalina llum l-Għid il-Kbir? Elfejn sena ilu, l-ewwel xhieda ta’ Ġesù, id-dixxipli tiegħu, marru jxandru mad-dinja kollha li Huwa kien ħaj mhux biss għax qam mill-imwiet imma għax issa kien …

It-tama ta’ ħajja ġdida Aktar / More »

Scroll to Top
Send this to a friend