Familja

Mil-lapes taċ-ċkejknin

F’Novembru tal-2021 il-kittieb Ingliż E.O. Higgins poġġa fuq Twitter tpinġija magħmula minn ibnu bil-caption: “My son’s drawing of ‘safe’” (ara paġna 2). Hija tpinġija sempliċi ħafna, bi stil tipiku tat-tfal żgħar. Tirraffigura żewġ irjus ta’ persuni kbar (donnhom fuq imħaded, mgħottijin minn gverta) u figura ċkejkna bejniethom; ilkoll jitbissmu ferħana. M’hemmx għalfejn tkun kritiku tal-arti …

Mil-lapes taċ-ċkejknin Aktar / More »

Il-Familja mil-lenti tal-Qawmien mill-Mewt

Ftit tal-ġimgħat ilu ċċelebrajna l-Għid il-Kbir u qablu l-erbgħin jum tar-Randan, bit-temi dominanti jkunu t-tbatija, il-passjoni u l-mewt, u r-rebħa permezz tal-qawmien mill-mewt. Nibda billi nirrifletti dwar it-tbatijiet li l-familji novelli qed jirtu mill-familji tal-oriġini tagħhom. Nesperjenza familji li ma jitkellmux; oħrajn f’pika dwar min hu l-iktar setgħani u min hu l-aħjar; ma’ oħrajn f’pika …

Il-Familja mil-lenti tal-Qawmien mill-Mewt Aktar / More »

knisja/mt/ritratti

IS-SEHEM TAL-ĠENITURI FIT-TĦEJJIJA GĦALL-EWWEL TQARBINA

L-Ewwel Tqarbina hi okkażjoni speċjali għall-familji nsara. Tiltaqa’ ma’ ġenituri li jintroduċu lit-tfal bil-ferħ: “Se jagħmel il-Preċett” jew “Se tagħmel il-Preċett’. Iktar milli f’liema klassi qegħdin fl-iskola. Dan juri l-entużjażmu li jkun hemm meta tersaq id-data tal-Ewwel Tqarbina. Hi okkażjoni fuq kollox spiritwali u tarġa mportanti fil-ħajja ta’ ħbiberija bejn it-tfal u Ġesù. Huma l-ġenituri, …

IS-SEHEM TAL-ĠENITURI FIT-TĦEJJIJA GĦALL-EWWEL TQARBINA Aktar / More »

Wara t-telqa tas-sajf, lura għar-rutina

Wara sajf b’dak kollu li jġib differenti miegħu għal ħafna familji, speċjalment bidliet fir-rutini tat-tfal, eċċ, issa jerġa’ jinbidel kollox. Ibda mit-temp, u kompli bl-attivitajiet u l-impenji. Is-sena skolastika ġdida u r-rutina tat-tfal, per eżempju, tieħu prijorità daqstant li kollox b’xi mod irid idur magħha. L-importanza ta’ struttura Għall-esperjenzi u l-iżvilupp ħolistiku tat-tfal, l-istruttura tal-familja …

Wara t-telqa tas-sajf, lura għar-rutina Aktar / More »

L-isfidi tax-xogħol, il-ħin u t-teknoloġija. Il-familja x’se jibqagħlha?

“M’għandniex ħin. Ma’ xiex se tlaħħaq?” “Kif jista’ jkun? Minn xogħol għal xogħol. Bilkemm naraw wiċċ xulxin, aħseb u ara.” “Inkunu għajjenin. Mhux bilfors taqbżilna mbagħad?” “Aħjar niddamdmu bix-xogħol aħna l-ġenituri, milli nonqsu lit-tfal minn xi ħaġa. It-tfal l-ewwel.” “It-tfal bil-għaqal. M’għandna xejn minnhom. Il-ħin kollu f’kamrithom quddiem il-kompjuter.” “Jiskru jilagħbu fuq il-kompjuter. Imma ħin …

L-isfidi tax-xogħol, il-ħin u t-teknoloġija. Il-familja x’se jibqagħlha? Aktar / More »

Scroll to Top
Send this to a friend