Editorjal

KUXJENZA NAZZJONALI

Aħna pajjiż uniku! M’għandniex Jum Nazzjonali. Minflok, għandna ħames festi nazzjonali! Għadu kif għadda Settembru li fih iċċelebrajna tnejn minnhom – Il-Vitorja u l-Indipendenza. Kull festa nazzjonali għandha mhux biss l-iskop li tkun sempliċiment ġurnata vaganza, imma li bħala nazzjon niċċelebraw dak li lilna jagħmilna Maltin. Hekk per eżempju l-festa tal-Indipendenza tfakkarna li minkejja ċ-ċokon …

KUXJENZA NAZZJONALI Aktar / More »

Ħadd mhu għar-rimi

“God does not make rubbish”. Din kienet il-frażi l-aktar magħrufa tal-isqof Malti Joseph Grech ta’ Sandhurst, l-Awstralja, li kien ħalliena ħabta u sabta għaxar snin ilu meta kellu biss 62 sena. L-isqof Joe kien konvint minn dil-verità u kien jirrepetiha ħafna: Alla ma jagħmilx imbarazz. Kull persuna—hi min hi, tagħmel x’tagħmel, għandha kemm għandha żmien—hi …

Ħadd mhu għar-rimi Aktar / More »

knisja.mt/ritratti

Il-faqar dejjem magħna

Kull żmien iġib sfidi ġodda!  Il-pandemija u l-gwerra tal-Ukrajna ħarbtu s-sistema tat-tqassim fid-dinja u dan qed iġib tibdil fil-prezzijiet.  Bħalissa l-għoli tal-bżonnijiet bażiċi, speċjalment tal-ikel, jinħassu sewwa.  Għal min hu komdu ftit li xejn iħossha, għax jista’ jew tista’ tnaqqas affarijiet li tgħaddi mingħajrhom.  Imma min jinsab fl-iskaluni t’isfel tas-soċjetà (kif ngħidu bil-Malti “jaqlagħha u …

Il-faqar dejjem magħna Aktar / More »

Flimkien miegħek

Wara waqfa ta’ perjodu pjuttost twil, minħabba l-pandemija, nerġgħu nwasslulkom il-Flimkien, b’format ġdid u li qed jasal f’kull dar ta’ Malta. Din ir-rivista taslilkom mill-Kulleġġ tal-Kappillani tal-parroċċi Maltin. Il-kappillani jixtiequ li flimkien mal-Poplu ta’ Alla f’pajjiżna u dawk kollha ta’ rieda tajba jagħtu kontribut biex il-valuri sbieħ u għonja li nsibu fis-soċjetà kontemporanja jissaħħu u …

Flimkien miegħek Aktar / More »

Together… With You

After a hibernation largely due to COVID-19 issues, we are offering again this publication Flimkien (Together) in a new format and distributed to households in Malta. This is an initiative of the College of Maltese Parish Priest.  They would like to offer to all persons of good will and Christians in Malta an aide memior …

Together… With You Aktar / More »

Scroll to Top
Send this to a friend